Posts

Tòa nhà VPI Tower

Thuê văn phòng hạng A chuyên nghiệp VPI Tower 167 Trung Kính

VPI Tower 167 Trung Kính (tòa Viện Dầu Khí Việt Nam)…
Văn phòng làm việc ấn tượng

VPI Tower Trung Kính thông báo mời thuê văn phòng Tháng 4/2018

Là tòa nhà văn phòng hạng A nằm ở khu vực phía…
tòa nhà Tòa nhà Viện Dầu Khí

Tòa nhà VPI Tower Trung Kính thông báo mặt bằng trống tháng 12/2017

VPI Tower là tòa nhà văn phòng hạng A nằm ở khu vực…
Cang teen Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam VP Tower

Chào thuê văn phòng tòa nhà Viện Dầu Khí 167 Trung Kính, C.Giấy

Tháp văn phòng VPI Tower là tòa nhà văn phòng hạng…