Diện tích mặt sàn cho thuê tại tòa nhà Harec Building còn không?

Diện tích mặt sàn cho thuê tại tòa nhà Harec Building còn không?

Để cập nhật thông tin về diện tích mặt sàn trống…